Slagwerkgroep de Pleerstökskes

De vereniging heeft zich diep geworteld in de Haaksbergse gemeenschap en neemt een niet meer weg te denken plaats in. De vereniging stelt zich tot doel het beoefenen van instrumentale muziek. Om dit doel te bereiken houdt zij zich bezig met opleidingen, repetities, het geven van concerten, het deelnemen aan concoursen en het geven van muzikale ondersteuning bij diverse festiviteiten zoals optochten, serenades bij belangrijke jubilea en daar waar muzikale ondersteuning gewenst is.

 

 

De slagwerkgroep “De Pleerstökskes” bestaat uit zo’n 14 leden, waaronder ervaren en leerling slagwerkers. Sinds eind 2008 staat de groep onder leiding van dirigent en instructeur John Scheggetman. Onder zijn leiding slaat de groep nieuwe wegen in en is er een duidelijke groei in ledenaantal en kwaliteit zichtbaar. Voor de leerling slagwerkers is er een aparte opleiding mogelijk binnen de vereniging.

 

De Slagwerkgroep komt uit in de 3e divisie van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen). Tijdens het Internationaal treffen ‘Die Euro Musiktage’ in Bösel behaalde de groep in 2005 een 1e prijs,  in 2006 een 3e prijs en in 2010 een 2e prijs in genoemde afdeling.

Naast de gebruikelijke marsmuziek, brengt de groep ook speciale percussiewerken ten gehore. De slagwerkinstrumenten die bespeeld worden zijn drums, overslag, tenortrom, triotrom, bongo’s, snare/doffe trom. Daarnaast komen het melodisch slagwerk (klokkenspel en xylofoon) en diverse effectinstrumenten aan bod, zoals bekkens, woodblocks, triangel, etc.
Samen met het Harmonie Orkest verzorgt de Slagwerkgroep diverse optredens op jaarlijks terugkerende evenementen als Koningsdag, de Avondvierdaagse, Schuttersfeesten, Sinterklaasintocht, Carnaval, etc. Het geheel wordt dan begeleid door de tambour-maître en de vaandeldrager. Verder treedt de Slagwerkgroep zelfstandig op tijdens diverse concerten en neemt deel aan rondtochten.

Repetitie

De Pleerstökskes repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.15 uur in het Harmoniegebouw aan de Uitterhoevestraat. Je bent van harte welkom om een repetitie bij te wonen.

Vacatures

De Slagwerkgroep heeft altijd behoefte aan uitbreiding op diverse slagwerkinstrumenten. Voor zowel kinderen als volwassenen bestaat er de mogelijkheid lid te worden en eventueel de speciale opleiding te volgen.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de Slagwerkgroep kunt u terecht bij  John Scheggetman.

Meer info op: https://www.haaksbergseharmonie.nl/

Slagwerkinfo, voor slagwerkers, door slagwerkers!