Traditoneel Tamboerkorps

Garderegiment Grenadiers

Medio 2010 werd  het initiatief genomen tot de oprichting van het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers. Het korps dat, zoals de naam aangeeft, een traditionele afspiegeling is van het toenmalige Tamboerkorps Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag en het Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers uit Arnhem.

Het korps maakt zoveel mogelijk gebruik van authentieke instrumenten en/of instrumenten die passen bij klank en uitstraling van het Traditionele Tamboerkorps. Tegenwoordig zijn we aangevuld met klaroenblazers zoals ook vroeger gebruikelijk. Zaterdag 21 april j.l. heeft het TTGG voor het Regiment Garde Jagers en Grenadiers een optreden verzorgd ter beoordeling aan de Regimentscommandant. Het optreden is met een positief oordeel beloond.

De leden van het korps zijn oud-militair muzikanten en/of gemotiveerde burgermuzikanten.

Het korps heeft als doel het bevorderen van belangstelling voor militair ceremonieel in de breedste zin en van het Garderegiment Grenadiers in het bijzonder en d.m.v. medewerking aan diverse gebeurtenissen trachten ceremonieel te behouden waar dat nog is en te herstellen waar kostbare dingen zijn verdwenen. Te denken valt hierbij aan het meewerken aan Defilé’s zoals Wageningen en Veteranendag, de Nationale Taptoe en andere Taptoe’s. Voorts kan het korps worden ingezet bij militaire aangelegenheden zoals beëdigingen, herdenkingen e.a. Eveneens kan het deelnemen aan evenementen vanuit de burgerbevolking.

De Commandant van het Garderegiment Grenadiers en Jagers heeft het bestuur van het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers zijn volledige instemming en steun toegezegd.

Oorsprong en heden van Grenadiers, Jagers en Gardisten

Sinds enkele eeuwen bestaan er Grenadiers en Jagers. Uitvinding van de handgranaat in de 17e eeuw schiep de behoefte aan grote, sterke Grenadiers als ‘granaatwerper’. Berenmutsen moesten hen beschermen tegen sabelhouwen en aan de voorzijde kleurrijke uniformen moesten hen nog groter doen lijken. Na de succesvolle inzet van snelle beweeglijke eenheden met goede schutters kwaliteiten in de Oostenrijkse successieoorlog in de 18e eeuw werden overal Jagers ingevoerd. Groene uniformen hielpen hen zich als jagers aan de omgeving aan te passen. Grenadiers en Jagers zijn dus al van oorsprong geselecteerde militaire vaklieden. Omdat zij vorsten en veldheren bewaken als lijfwacht worden zij ook ‘gardist’. Tegenwoordig wordt dat garde aspect vooral getoond tijdens erediensten als Prinsjesdag (met het escorteren van de Koningin in de Koninklijke Stoet naar en de Erewacht op het Binnenhof), bij Koninklijke begrafenissen en als Erewacht bij staatsbezoeken van buitenlandse staatshoofden. Het wordt zeer gewaardeerd dat leden van de Koninklijke familie regelmatig “het uniform van hun garde” dragen, evenals de gewoonte om officieren bij Koninklijk Besluit bij de garde te plaatsen en ontheffen.

Meer info op: http://www.traditioneeltamboerkorpsgardegrenadiers.nl
Jou club als Slagwerkgroep v/d Week? Neem met ons  contact  op en nomineer je vereniging!

En uiteraard zijn er bewegende beelden…

Gepostet von Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers am Samstag, 21. April 2018

 

 

foto van Paul Hermes.De ‘roemruchte’ adjudant Reinders