Drumband Muziekvereniging Enter

 

Muziekvereniging Enter is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie van de twee muziekverenigingen uit Enter: Christelijke muziekvereniging Irene en Muziekvereniging St. Caecilia.

Christelijke muziekvereniging Irene.

Opgericht na de Tweede Wereldoorlog op 15 september 1945. Deze muziekvereniging bestond uit een harmonieorkest, slagwerkgroep en jeugdorkest. Voorheen werd gerepeteerd in café De Adelaar en de oude brandweerkazerne aan de Dorpsstraat. Sinds 2006 werd gerepeteerd in het gebouw aan de Mettenkampsweg 3 te Enter. In de maand september 2015 heeft Irene haar 70 jarig jubileum gevierd met een jubileumconcert bij De Krol en rondgang door Enter.

Muziekvereniging St. Caecilia.

Opgericht op 16 juli 1937. Deze muziekvereniging bestond uit; een harmonieorkest, drumband/slagwerkgroep, jeugdorkest, van 1970 tot 1989 een Egerlanderkapel genaamd “De Jagermeisster”, welke kapel na ontbinding overging in dweilorkest “De Dwarsliggers”. Van 1981 tot 1992 had St. Caecilia ook haar eigen majorettegroep.

St. Caecilia had haar domicilie en heeft sinds de oprichting gerepeteerd in de volgende locaties: voormalig cafe “Centraal” (de huidige schoenenwinkel van Roetgerink), het voormalige parochiehuis (stond naast het Trefpunt), de kantine van (destijds) Bendien-Smits aan de Stationsweg, tijdelijk in de kantine van SV Enter, voormalig cafe Roetgering, voormalig cafe Dreijerink en “het Trefpunt” naast de R.K. Kerk. Sinds 1 oktober 2015 samen met Irene in het gebouw aan de Mettenkampsweg 3.

Fusie

Sinds 1 oktober 2015 zijn beide verenigingen begonnen met samen repeteren, is het fusieproces verder in gang gezet en uiteindelijk begin 2016 afgerond. Met terugwerkende kracht ontstond per 15 januari 2016 door fusie: “Muziekvereniging Enter”. Muziekvereniging Enter bestaat uit:

  • harmonieorkest onder leiding van dirigent Stefan Blaak
  • slagwerkgroep onder leiding van instructeur René van der Struik
  • jeugdorkest onder leiding van Eva Wilgers.
  • dweilorkest De Dwarsliggers.

 

Drumband

De drumband van Muziekvereniging Enter bestaat uit ruim 20 muzikanten en staat onder leiding van instructeur René van der Struik.

Het repertoire van de drumband bestaat uit marcherende (Aa) en stilstaande podium werken (Ab). Tegenwoordig neemt het showelement binnen de slagwerkwereld een steeds grotere rol in naast het Aa of Ab repetoire en wordt slagwerk in de brede zin van het woord steeds belangrijker, niet alleen bij het orkest maar ook voor algemene begeleiding.

Een dergelijke stroming zien we in deze dagen in de gehele drumbandsector, zie bv. het ontstaan van diverse slagwerkgroepen zoals: Stomp/Percossa/ Manumana/Slagerij van Kampen en vele Latin Slagwerk groepen. Tal van stukken van deze groepen worden oa. uitgevoerd door vele drumbands of men voert stukken uit die hierop gebaseerd zijn. Enkele schrijvers van dit soort stukken zijn J. Schipper, L. Kamp, H. Schellekens, etc.

Bij de uitvoering van dit soort stukken worden niet alleen gebruik gemaakt van de slagwerkinstrumenten die tot de standaarduitrusting van de drumband horen maar ook van pottenlpannen/bezemlemmers etc. Als gevolg hiervan is er in slagwerkland een stroming :Indoor Percussion. Hier kunnen de (alternatieve) stukken worden uitgevoerd (waarbij show een belangrijk aspect is) naast de reguliere concoursen en festivals. Maar de basis is en blijft altijd de discipline, die niet alleen tot uitdrukking komt bij de deelname aan Indoor Percussion wedstrijden, reguliere Festivals en Concoursen, maar ook bij het marcheren op straat.

Discipline speelt ook een belangrijke rol tijdens de opleiding van de leerlingen want alle leerlingen worden opgeleid volgens de huidige normen van de overkoepelende muziekorganisaties dit kan resulteren in de diploma’s AIB/CfD. Men kan zich tijdens de opleidingsperiode specialiseren in een slagwerkinstrument naar keuze en hierin onderwezen worden.

Hebt u zin om een slagwerkinstrument te bespelen of te worden opgeleid voor slagwerker binnen de drumband (zonder deelname aan examens) of master slagwerker (met deelname aan examens) kom dan eens een keer langs op een repetitieavond. Deze avond is op dinsdag van 20.00-21.30 uur in in ons gebouw aan de Mettenkampsweg 3 te Enter en hieraan vooraf zijn de lessen van de leerling slagwerkers.

 

Meer info op: https://www.muziekverenigingenter.nl/