Drumband

Muziekvereniging “Eendracht” – Melderslo

Het allereerste begin van de muziekvereniging ligt in 1921, kort voordat in Melderslo de kerk in gebruik wordt genomen. Hoofdonderwijzer Hendrik Nellen richt dan een kerkkoor op om de erediensten op te luisteren. In 1925 besluit een deel van de zangers, wederom onder leiding van ‘Meister’ Nellen, een mannenkoor op te richten. De zangers noemen hun vereniging ‘Eendracht’. In 1930 schakelen de leden van ‘Eendracht’ over op instrumentale muziek.

De drumband van muziekvereniging Eendracht is in 1957 onder voorzitterschap van Chrit Claassens opgericht in samenwerking met Piet Alaerds, Jeu Vullings, Wiel Gubbels en Hay Claassens. In 1960 wordt onder leiding van instructeur Toon Hendrix voor de eerste maal deelgenomen aan een concours, waar een 2e prijs wordt behaald. Een tweede concoursdeelname in hetzelfde jaar leidt tot een 1e prijs voor het korps en de beste tambour-maître van het concours.

In de daaropvolgende jaren wordt aan verschillende festivals en concoursen deelgenomen met wisselende successen, waaronder in 1968 promotie naar de 2e divisie. De drumband staat inmiddels onder leiding van Jeu Vekens uit Horst. Een van de hoogtepunten uit die beginperiode is de jaarlijkse deelname aan de taptoe in Horst, waaraan alle drumbands uit de gemeente deelnemen.

In 1970 volgt Leo Clabbers uit Lottum instructeur Jeu Vekens op. De leerlingenopleiding wordt in die tijd verzorgd door Jeu Vullings. Hij doet dit op zondagochtend na de hoogmis in een leegstaand lokaal van de basisschool. Het aantal leerlingen is dan zo groot dat er een jeugddrumband wordt gevormd.

In 1972 neemt de drumband voor de eerste maal onder leiding van Leo Clabbers deel aan een concours, met als resultaat een 1e prijs. In 1980 behaalt de drumband op een concours promotie naar de eredivisie. Tijdens het provinciaal kampioenschap in dat jaar sleept de drumband het kampioenschap in de 1e divisie in de wacht en krijgt zij de bijbehorende wimpel. In 1988 volgt Wiel Peeters instructeur Leo Clabbers op en stapt men over naar de A-b sectie. Door de grote toeloop van jeugdige leden en het vertrek van enkele oudere leden wordt besloten om in 1993 in de 2e divisie sectie A-b op concours te gaan. Tijdens dit concours behaalt de drumband promotie met lof der jury. Het Limburgs kampioenschap wordt met hetzelfde resultaat behaald en in 1994 wordt de drumband landskampioen in de 2e divisie, wederom met lof der jury!

In 1995 komt de drumband onder leiding van Wil van Horck te staan. Hij haalt met de drumband in 1996 de felbegeerde Peeltrofee binnen tijdens het jaarlijkse Peeltoernooi.

In 1997 neemt Hans van Leuven het instructeurstokje over van Wil van Horck. Hans blijft slechts 2 jaar en zijn opvolger is in 1999 Rob van de Meulenhof. Rob leidt de drumband gedurende tien jaar.

In de aanloop naar het bondsconcours op 23 november 2008 in Heel, eindigt de samenwerking met Rob van de Meulenhof en neemt Mark Roosengarten het stokje over. Het resultaat op het concours valt, vanwege de chaotische voorbereiding, niet echt mee.

Onder leiding van Mark Roosengarten richt de drumband zich steeds meer op de melodieuze slagwerkmuziek. Combinaties met zang, (bas)gitaar en synthesizer zijn aan de orde van de dag. Door al deze ontwikkelingen kan de huidige drumband een zeer gevarieerd muzikaal programma ten gehore brengen. Dit leidt in de zomer van 2011 tot een openlucht optreden in het centrum van Arcen waarmee de drumband veel applaus oogst van het aanwezige publiek en de voorbijkomende toeristen. Ook de deelname aan de proms van 2011 is op deze leest geschoeid en leidt o.a. tot een spectaculaire uitvoering van de Blue man Group.

Op 1 oktober 2012 overlijdt Jeu Vullings, de man wiens naam onlosmakelijk met de drumband is verbonden. De drumband bereidt hem op 6 oktober een indrukwekkend afscheid.

Tijdens de proms van 2015: Let’s Celebrate, laat de drumband zich van een ludieke kant zien door muziek te maken op allerlei dagelijkse voorwerpen zoals trappen, een radiator, een kruiwagen, een wastafel en gereedschap. Dit was tevens het laatste concert o.l.v. Mark Roosengarten; na een mooie samenwerking van 8 jaar, namen drumband en instructeur in goede harmonie afscheid van elkaar.

In 2016 werd het stokje overgenomen door Bart Jeuken uit Leunen.

In 2018 introduceert de drumband op initiatief van Bart Jeuken de Dinner & Drums formule in MFC de Zwingel. Het complete concept wordt door de drumband zelf verzorgt. Muzikale hoogstandjes worden afgewisseld met ludieke optredens vol humor. Ook het diner wordt onder leiding van Elly vd Pas door de drumband zelf verzorgd. Het leidt tot louter positieve reacties onder de aanwezige gasten en tot een herhaling van Dinner & Drums in het Parkhotel op 6 april 2019.

Meer info op: https://eendrachtmelderslo.nl/